CBS: Twintigers in 2018 later vaste arbeidsrelatie dan tien jaar ervoor

Twintigers hadden in 2018 minder snel een vaste arbeidsrelatie dan tien jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In 2018 had de helft van de 27-jarigen vast werk. Tien jaar daarvoor had 50 % van de 24-jarigen al een vaste baan. Er was op dit vlak in 2018 nauwelijks een verschil tussen mannen en vrouwen.

Volgens het CBS hebben twintigers vandaag de dag te maken met een arbeidsmarkt waar flexibele contracten steeds meer voorkomen.

In 2018 waren mannen vaker werkloos. Dit resulteert in het gegeven dat het aantal mannen met een vaste arbeidsrelatie iets meer is gedaald dan bij vrouwen.

Twintigers volgen ook langer onderwijs en hebben minder vaak een koopwoning

Een andere oorzaak voor het feit dat twintigers minder vaak vast werk hebben dan tien jaar geleden, is dat ze ook langer onderwijs volgen. In 2008 ging meer dan de helft van de 23-jarigen niet meer naar school. Tien jaar later veranderde dat in 24 jaar.

Ook bezitten twintigers volgens het CBS steeds minder vaak een eigen koopwoning. In 2017 bezat de helft van de 28-jarige een koopwoning. In 2008 lag die leeftijd twee jaar lager.

Geef een reactie